BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przetargi
Nr Nazwa pozycji Data
1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do obiektów Portu Lotniczego Rzeszów -Jasionka sp.z.o.o 18.04.2024
2 „Budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na parkingu P2 wraz z jego odwodnieniem oraz remont nawierzchni asfaltowej na parkingu P1”. 11.04.2024
3 Remont ogrodzenia Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka na odcinku wschodnim w rejonie radaru METEO oraz na odcinku zachodnim w rejonie terminala pasażerskiego. 08.04.2024
4 Zakup i dostawa opon do pojazdów oraz maszyn specjalistycznych użytkowanych przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., realizowana w latach 2024-2026. 08.04.2024
5 „Zakup pasażerskich schodów samojezdnych o napędzie elektrycznym” 15.03.2024
6 Dostawa mebli i innego wyposażenia meblowego do obiektów Portu Lotniczego Rzeszów- Jasionka Sp. z.o.o - III postępowanie 13.03.2024
7 „PRZEBUDOWA SYSTEMÓW ZASILANIA I PODTRZYMANIA ENERGII W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA” 11.03.2024
8 ZAKUP I DOSTWA ERGONOMICZNYCH KRZESEŁ BIUROWYCH WRAZ Z PODNÓŻKAMI 08.03.2024
9 „Dostawa holowanej platformy paliwowej do obsługi lotniskowej” 06.03.2024
10 „Regeneracja segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych” 02.02.2024
11 Dostawa mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka sp.z.o.o. - II postępowanie 11.12.2023
12 Dostawa i wdrożenie oprogramowania typu SIEM i SOAR na potrzeby funkcjonowania Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka 24.11.2023
13 „Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania typu NAC na potrzeby Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” 20.11.2023
14 „Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego składającego się z modułu planowania czasu pracy oraz portalu pracowniczego na potrzeby Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” 13.11.2023
15 Dostawa mebli i wyposażenia meblowego dla potrzeb Portu Lotniczego  Rzeszów- Jasionka sp.z.o.o.  25.10.2023
16 Zakup i dostawa lekkiego samochodu pożarniczo-technicznego na potrzeby Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. 18.10.2023
17 „Dostawa oraz wdrożenie systemu informatycznego składającego się z modułu planowania czasu pracy oraz portalu pracowniczego na potrzeby Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” 10.10.2023
18 „Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej oraz chodnikowej dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.” 25.09.2023
19 „Zakup i dostawa lekkiego samochodu pożarniczo – technicznego na potrzeby Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.” 13.09.2023
20 „Zakup wraz z dostawą drukarek, czytników i klawiatur na stanowiska odpraw pasażerów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka” 07.09.2023
21 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Portu Lotniczego Rzeszów- Jasionka sp.z.o.o. 05.09.2023
22 „WYKONANIE POMIARÓW FOTOMETRYCZNYCH ŚWIETLNYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH W PORCIE LOTNICZYM "RZESZÓW-JASIONKA" SP. Z O.O.” 17.08.2023
23 „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO (ZTA) PORTU LOTNICZEGO "RZESZÓW-JASIONKA" SP. Z O.O.” 28.06.2023
24 „ZAKUP HOLOWANEJ PLATFORMY PALIWOWE WRAZ Z DOSTAWĄ DO PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.” 02.06.2023
25 „Zakup nowej jednostki do rozruchu SP-ASU (Air Starter Unit) wraz z dostawą do Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.” 24.05.2023
26 „Zakup wraz z dostawą 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” 17.05.2023
27 „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA NAPRAWIE I RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTÓW PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA” 06.04.2023
28 „PRZEBUDOWA STREFY PRZYLOTU TERMINALA PASAŻERSKIEGO ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA MAGAZYN BRONI” w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa przepustowości i obsługi pasażera w strefie przylotu non schengen w terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka” 22.02.2023
29 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO E (GZ-50) DO OBIEKTÓW PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA Sp. z o.o 06.12.2022