BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przetargi
Nr Nazwa pozycji Data
1 „Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej oraz chodnikowej dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.” 25.09.2023
2 „Zakup i dostawa lekkiego samochodu pożarniczo – technicznego na potrzeby Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.” 13.09.2023
3 „Zakup wraz z dostawą drukarek, czytników i klawiatur na stanowiska odpraw pasażerów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka” 07.09.2023
4 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Portu Lotniczego Rzeszów- Jasionka sp.z.o.o. 05.09.2023
5 „WYKONANIE POMIARÓW FOTOMETRYCZNYCH ŚWIETLNYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH W PORCIE LOTNICZYM "RZESZÓW-JASIONKA" SP. Z O.O.” 17.08.2023
6 Zakup naziemnego źródła zasilania GPU 21.07.2023
7 „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO (ZTA) PORTU LOTNICZEGO "RZESZÓW-JASIONKA" SP. Z O.O.” 28.06.2023
8 Dostawa holowników zasilanych elektronicznie 06.06.2023
9 „ZAKUP HOLOWANEJ PLATFORMY PALIWOWE WRAZ Z DOSTAWĄ DO PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O.” 02.06.2023
10 „Zakup nowej jednostki do rozruchu SP-ASU (Air Starter Unit) wraz z dostawą do Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.” 24.05.2023
11 „Zakup wraz z dostawą 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” 17.05.2023
12 „WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA NAPRAWIE I RENOWACJI ELEWACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI OBIEKTÓW PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA” 06.04.2023
13 „PRZEBUDOWA STREFY PRZYLOTU TERMINALA PASAŻERSKIEGO ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA NA MAGAZYN BRONI” w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa przepustowości i obsługi pasażera w strefie przylotu non schengen w terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka” 22.02.2023
14 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO E (GZ-50) DO OBIEKTÓW PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA Sp. z o.o 06.12.2022